Loading...

Điều khoản chung

Điều khoản này là sự thoả thuận đồng ý của quý khách khi sử dụng dịch vụ trên trang web: www.topgotourist.vn của TopGo Tourist  và những trang web của bên thứ ba. 

 1. Giải thích từ ngữ
 2. Điều khoản: là những điều quy định giữa TopGo Tourist và quý khách
 3. Bên thứ ba: là những đơn vị liên kết với TopGo Tourist  nhằm hỗ trợ dịch vụ cho quý khách

Về sở hữu bản quyền

Trang web www.topgotourist.vn đều thuộc quyền sở hữu của TopGo Tourist và được bảo vệ theo luật bản quyền, quý khách chỉ được sử dụng các trang web này với mục đích xem thông tin và đăng ký thanh toán online cho cá nhân chứ không được sử dụng cho bất cứ mục đích thương mại nào khác. 
Việc lấy nội dung để tham khảo, làm tài liệu cho nghiên cứu phải ghi rõ ràng nguồn lấy từ nội dung trang web TopGo Tourist. Không được sử dụng các lôgô, các nhãn hiệu TopGo Tourist dưới mọi hình thức nếu chưa có sự đồng ý của TopGo Tourist bằng văn bản.

Về thông tin khách hàng

Khi đăng ký dịch vụ, quý khách sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân và thông tin tài khoản.

1. Đối với thông tin cá nhân: Những thông tin này chỉ để phục vụ cho nhu cầu xác nhận sự mua tour của quý khách. TopGo Tourist cũng sẽ sử dụng những thông tin liên lạc này để gửi đến quý khách những sự kiện, những tin tức khuyến mãi và những ưu đãi đặc biệt nếu quý khách đồng ý. Những thông tin này của quý khách sẽ được TopGo Tourist giữ mật và không tiết lộ cho bên thứ ba biết ngoại trừ sự đồng ý của quý khách hoặc là phải tiết lộ theo sự tuân thủ luật pháp quy định.

2. Đối với thông tin tài khoản: Những thông tin này sẽ được TopGo Tourist và bên thứ ba áp dụng những biện pháp bảo mật cao nhất nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của thông tin tài khoản quý khách.

Về trang web liên kết

Các trang web của TopGo Tourist có chứa những liên hệ kết nối với trang web của bên thứ ba. Việc liên kết trang web của bên thứ ba này nhằm chỉ cung cấp những sự tiện lợi cho quý khách chứ không phải là sự tán thành, chấp nhận những nội dung, thông tin sản phẩm của những trang web bên thứ ba. TopGo Tourist sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến những thông tin gì trong các trang web bên thứ ba.

Về hủy tour

Trong trường hợp hủy tour, quý khách vui lòng gửi email thông báo hủy tour đến TopGo Tourist. TopGo Tourist sẽ trao đổi và xác nhận lại tất cả các thông tin của quý khách. Khi hoàn tất việc xác nhận thông tin, TopGo Tourist sẽ hoàn tiền vào đúng tài khoản quý khách đã thanh toán sau khi trừ các khoản lệ phí hủy tour. Lệ phí hủy tour sẽ tùy thuộc vào từng tour tuyến quý khách đăng ký.

Trách nhiệm của TopGo Tourist

  1. TopGo Tourist có nhiệm vụ bảo mật và lưu trữ an toàn các thông tin của quý khách với sự nghiêm túc cao nhất.
  2. Giải quyết những thắc mắc, sai sót, vi phạm trong quá trình thanh toán nếu do lỗi của TopGo Tourist.
  3. Đảm bảo thực hiện đầy đủ mọi dịch vụ theo đúng như chương trình mà quý khách đăng ký. Tuy nhiên chúng tôi có toàn quyền thay đổi lộ trình hoặc hủy bỏ chuyến đi du lịch bất cứ lúc nào mà chúng tôi thấy cần thiết vì sự an toàn cho quý khách.
  4. Mọi thay đổi nếu có sẽ được thông báo nhanh chóng cho quý khách ngay trước ngày khởi hành hoặc ngay sau khi phát hiện những phát sinh

 Trường hợp miễm trách nhiệm đối với TopGo Tourist

   1. TopGo Tourist sẽ không chịu trách nhiệm về tất cả những thông tin mà quý khách cung cấp do bởi chúng tôi không dễ dàng xác nhận chính xác quý khách nào đăng ký thông tin.
   2. TopGo Tourist không chịu trách nhiệm về việc thông tin của quý khách bị lấy cắp nếu như việc lấy cắp được thực hiện từ máy của quý khách do bị nhiễm virus máy tính hay do nguyên nhân nào khác.
   3. TopGo Tourist sẽ không chịu trách nhiệm đối với quý khách nếu xảy ra việc hệ thống máy tính của quý khách bị hư hại trong khi đang sử dụng dịch vụ hoặc bị can thiệp liên quan tới việc sử dụng một trang bên ngoài.
   4. TopGo Tourist cũng không chịu trách nhiệm về việc mất dữ liệu thông tin của quý khách do sự cố khách quan như: thiên tai, hạn hán, hỏa hoạn, chiến tranh, …

Trách nhiệm của khách hàng.

  1. Quý khách cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin cá nhân, thông tin tài khoản đã được khai báo là trung thực, chính xác. Nếu có sai sót, giả mạo hay tranh chấp phát sinh thì TopGo Tourist có quyền hủy tour đã mua của quý khách.
  2. Quý khách có nhiệm vụ kiểm tra thông tin tài khoản để kịp thời để báo cho TopGo Tourist nếu có những sự cố. TopGo Tourist sẽ không nhận giải quyết bất cứ kiếu nại nào từ việc thanh toán mà chưa nhận được phản hồi của quý khách từ trước.
  3. Quý khách không sử dụng các nội dung của trang web do TopGo Tourist quản lý cho mục đích thương mại nếu như chưa có sự đồng ý.
  4. Giúp và hỗ trợ với TopGo Tourist về việc thông báo cho TopGo Tourist các trang web khác sử dụng thông tin từ trang web TopGo Tourist quản lý mà chưa có sự đồng ý hoặc là đưa những thông tin sai lệch để tạo uy tính xấu cho TopGo Tourist.
  5. Quý khách phải tự áp dụng cài đặt các biện pháp phòng ngừa để bảo đảm rằng bất cứ lựa chọn nào của quý khách khi sử dụng trang web của TopGo Tourist không bị virus hoặc bất cứ mối đe dọa nào khác từ ngoài có thể can thiệp hoặc gây hư hại cho hệ thống máy tính của quý khách.