Loading...

Thanh toán

Các hình thức thanh toán:

  • Thanh toán tại quầy: nhân viên kinh doanh sẽ xác nhận lại với khách tổng số tiền cần thanh toán. Khách đến văn phòng công ty, gặp nhân viên kinh doanh để làm thủ tục thanh toán và nhận vé.
  • Thanh toán qua ngân hàng: nhân viên kinh doanh sẽ xác nhận lại với khách tổng số tiền cần thanh toán. Khách thanh toán chuyển khoản cho TopGo tourist qua tài khoản ngân hàng ACB. Nhân viên kinh doanh làm thủ tục thanh toán và xuất vé gửi cho khách qua email
    • Thông tin tài khoản Công ty TNHH Chiêu Hoàng tại ngân hàng ACB - Chi nhánh Phú Lâm
    • Tài khoản VND: 5791949