Loading...
Thông tin du lịch
NGUỒN GỐC BÁNH TÉT MIỀN TÂY
Bánh tét hay còn được gọi là bánh đòn, là một loại bánh phổ biến trong dịp Tết ở miền Tây Nam Bộ. Nếu Miền Bắc có bánh chưng xanh gắn liền với sự tích “bánh chưng, bánh dày” thì bánh tét miền Tây cũng có những giai thoại của riêng mình. Tuy nguồn gốc của bánh tét khá mơ hồ so với bánh chưng và có nhiều ý kiến cho rằng bánh tét là biến thể từ bánh chưng.