Loading...
Thông tin du lịch
MẦN DẦN CÔNG – MỘT NÉT ĐẸP VĂN HÓA CỦA NGƯỜI MIỀN TÂY
“Mần dần công” là một hình thức quen thuộc đối với người dân miền Tây. Những ai từng sống ở thôn quê miền Tây sẽ may mắn được biết đến cái cách làm việc luân phiên không tính toán hơn thua nhau này của những người nông dân miền Tây – cái nơi mà người ta thường bảo nhau là: Ở đó người dân họ sống với nhau bằng cái tình, cái nghĩa. Ở đó, người ta bao bọc lẫn nhau, dù nghèo vẫn san sẻ cho nhau.