Loading...
Thông tin du lịch
Thủy điện Hòa Bình: Bản hùng ca thế kỷ 20
Ngày 6/11/1979, ngày mà sau biết bao mồ hôi, sức lực, xương máu của những người làm điện Việt Nam và Liên Xô đã đổ xuống, công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình chính thức được khởi công. Dòng sông Đà hung bạo và dữ tợn khi xưa nay đã hoàn toàn bị chinh phục bởi bàn tay và khối óc của con người. Ngày này cũng chính là ngày đánh dấu những con người anh hùng làm điện vĩ đại của thời đại đã viết lên bản hùng ca của thế kỷ 20.