Loading...
Thông tin du lịch
TẬP TỤC CÚNG GÀ TRỐNG
Từ thú tiêu khiển của vị tổng trấn thành Gia Định đến trả lời câu hỏi: “ Tại sao gà trống được chọn làm vật hiến sinh trong mọi lễ khai trương, tân gia, động thổ,…?”