Loading...

TẬP TỤC CÚNG GÀ TRỐNG


Từ thú tiêu khiển của vị tổng trấn thành Gia Định đến trả lời câu hỏi: “ Tại sao gà trống được chọn làm vật hiến sinh trong mọi lễ khai trương, tân gia, động thổ,…?”

TẬP TỤC CÚNG GÀ TRỐNG

Tin tức liên quan

Xem thêm