Loading...
Thông tin du lịch
RAU ĐỌT CHOẠI – RAU DẠI DÂN DÃ Ở MIỀN TÂY
Rau đọt choại hay còn gọi là rau chạy là một loại rau mọc dại ở miền Tây, đặc biệt là vùng Đồng Tháp Mười. Không ai biết nó có từ khi nào chỉ biết nó đã xuất hiện rất lâu trong cuộc sống của người dân miền Tây.