Loading...
Thông tin du lịch
ẨM THỰC TẾT ĐOAN NGỌ
Vào dịp mùng 5 tháng 5 Âm lịch hằng năm, tương truyền đây là khoảng thời gian nóng bức nhất, là lúc giao mùa, vào lúc này sâu bọ cũng được dịp phát triển gây bệnh cho người và gây hại cây cối. Vì vậy người dân thường thực hiện các nghi lễ diệt sâu bọ và dâng hương cầu tai qua nạn khỏi và được mùa. Từ đó, có Tết diệt sâu bọ hay còn gọi là Tết Đoan Ngọ.