Loading...
Thông tin du lịch
NGHỀ SOI BA KHÍA Ở CÀ MAU
Hình ảnh con ba khía vốn đã trở thành hình ảnh thân quen của người dân miền Tây. Nó xuất hiện trong dân ca: “Tháng bảy nước chảy Cà Mau/Tháng mười ba khía, hội kéo nhau đi làm/U Minh, Rạch Gốc, rừng tràm/Muỗi kêu kệ muỗi tao ham ba khía rồi.”/và hiện diện trong cả âm nhạc: “Anh ba khía” của ca sĩ Đan Trường. Chứng tỏ con ba khía có một vị trí quan trọng trong long người dân miền Tây.