Loading...
Thông tin du lịch
Độc đáo Lễ Tết nhảy của người Dao Tiền
Dù cho dòng chảy văn hóa của các dân tộc có đa dạng và nhiều ngã rẽ thì những đồng bào dân tộc Dao Tiền trên địa bàn tỉnh vẫn luôn giữ cho mình những giá trị truyền thống riêng, những nghi thức, nghi lễ, những phong tục truyền thống đậm đà bản sắc. Một trong số những bản sắc tiêu biểu phải kể đến đó là Lễ Tết nhảy. Đây là lễ hội lớn nhất của các dòng họ dân tộc Dao, nó vừa là một nghi thức truyền thống, vừa là dịp hội tụ những giá trị nhân văn trong đời sống cộng đồng dân tộc Dao Tiền.
Tranh thờ người Giáy
Tại Việt Nam, có khoảng 30000 người Giáy đang sinh sống chủ yếu tại Lào Cai, một số ít thì đang ở Lai Châu và Hà Giang. Người Giáy mưu sinh bằng nghề trồng lúa nước truyền thống, bên cạnh đó, họ còn có tục thờ tổ tiên và thiên thần. Và tranh thờ chính là một trong những nét độc đáo trong tín ngưỡng văn hóa của họ.