Loading...

DI CHỈ KHẢO CỔ HỌC LUNG LENG


Di chỉ khảo cổ học Lung Leng nằm tại thôn Lung Leng, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Lung Leng đã cung cấp cho giới khảo cổ học bộ hệ thống di tích và hiện vật vô cùng phong phú. Một xã hội Tây Nguyên thời kỳ tiền sử đã được tái hiện lại.

DI CHỈ KHẢO CỔ HỌC LUNG LENG

Tin tức liên quan

Xem thêm