Loading...

"THÀNH PHỐ BUỒN"


“Thành phồ Buồn” là thành phố nào? Ngày xưa cứ mỗi lần thấy ông bà, cha mẹ mở đầu đĩa lên, lại chọn nghe bài hát “ Thành Phố Buồn”, không hiểu sao mà họ lại yêu thích nó đến như vậy? Mà cũng không rõ, 3 từ “Thành Phố Buồn” cứ lập đi lập lại muốn nói đến thành phố nào.

Tin tức liên quan

Xem thêm